Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ürünlerimiz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hizmetlerimiz
Türk Sancağı

Flama nedir :
Sancak ne Demektir: Bir milletin kendi geçmişine, dinine, örfüne, duygu, düşüncelerine, temsil ettikleri inanış ve adetlerine göre belirlediği şekil ve işaretleri olan ve çeşitli renklerle bezeli, kenarları saçaklı bayrağa sancak denir. Sancağın Sözcük Anlamı bu şekilde tasvir edilir. Genellikle askeri birlikleri temsil etmesi için kullanılan sancaklar, belirli ölçülerde ve ipek kumaşlardan yapılır. Türk milleti için bayrak ne ise sancakta odur aslında. Savaşlarda Türk milletinin onurunu temsil eder, düşmana kaptırmamak için kanlar dökülür, canlar verilirdi. O kadar değerliydi ki, ordunun her bir bölümünü temsil eden sancak o bölüğün son neferi ölene kadar teslim edilmez inancına sahipti. Sancak kimselere verilmez , teslim edilmezdi. Şanlı tarihimiz boyunca, Türklere ait olan tek bir sancak düşmanın eline geçmiştir oda Çanakkale savaşında olmuştur ama sancağı taşıyan 57. piyade alayında bir tek canlı asker kalmadığı ve hepsi de şehit düştüğü içindir. Temsil ettiği sadece asker bölüğü değil, bütün Türk milletinin ve o askerlerin namusu ve şerefidir sancak. Türklerin varlık gösterdiği günden tutunda İslam'ı kabul ettiği ve yedi cihana nam saldığı günlere kadar rengi ne olursa olsun ifade ettiği anlam hep aynıdır. Sancak o askerlerin güçlü varlığının işareti ve korumakla mükellef oldukları namus ve şerefleridir.

İslamiyet'i kabul etmeden önceki Türk devletlerinin sancak kullanmaya başlama tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Tuğ adı verilen bayrak ya da sancak kullandıkları bazı tarihi belgelerde yer almaktadır. Tuğların rengi genellikle: siyah, kırmızı, mavi, yeşil ve sarı gibi renklerden oluşurdu. Bu renkteki bayrakları sırıkların ucuna takarak savaşa giderlerdi. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra sancağa verilen önem ve itimadın değişmediği, aynı anlamlarla kullanıldığı görülmektedir, ancak üzerinde barındırdığı renkler ve işaretler İslami motiflere ve İslam'da kutsal sayılan renklere göre değişiklik göstermeye başlamıştır. Kurulan büyük Türk İslam devletleri arasında yer alan Gazneliler, Selçuklular ve Anadolu Selçuklular İslamiyet rengi olan yeşil, İslamiyet'e ve Türklere kutsal gelen hilal şekli bayrak ve sancaklarında çoğunlukla kullanmışlardır.

Osmanlı Devletine gelince, Bayrak ve Sancak Padişahlara verilirdi çünkü padişahlar bütün ülkeyi ve orada yaşayan halkı temsil eden en yetkili kişiydi. Bu sancakları ve bayrakları, Emir-i Alem denilen paşanın emri altındaki askerleri ve Mehter Takımı ve bölüğü taşırdı. Osmanlıda sancak kavramı o kadar güçlüydü ki her askeri ocağın, her birliğin ve her taburun kendini ifade eden ve ait olan bir sancağı mevcuttu. Bu sancaklar özellikle kırmızı ve yeşil renklerden oluşurdu. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethederek aldığı halifelikten sonra hilafete sahip olduğunu göstermek ve simgelemek için yeşil renkli sancak kullanmaya başladı. Osmanlı devleti askerleri birliklerinde sancak kullandığı gibi, donanmalarında da sancak çok önemliydi. Kendi içindeki bölümlerinde kendine göre çeşitli renk ve motiflerde sancakları olurdu. Altı asır neredeyse dünyanın yarısını fethedip hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, şanına yakışır ordunun ve donanmasının simgeleri olan sancaklar çok önemli görevler üstlenmiş ve temsil etmiştir. Osmanlı Devletinde sancak zaten çok derin anlamlar taşırdı ancak bir sancak vardı ki onun değeri ve temsil ettiği anlamlar çok daha derin, kursal ve anlamlı idi. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı Fethettiğinde bize geçen tek ganimet Halifelik Makamı değildi onunla birlik de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa'nın Ukab İsmi ile anılan sancağı da beraberinde bize geçmişti. Bu tarihten sonra her savaşa Osmanlı ordusu ile giden kutsal sancak, orduya büyük güç ve motivasyon kaynağı olarak en ön saflarda yer alırdı.

Osmanlı İmparatorluğun da çok kıymet verilen sancaklara ait terimlerin anlamlarına bakacak olursak, Sancaktar Nedir: Padişaha verilen sancakları mehteran bölüğü taşırdı ve bu sancaklar üç bölümden oluşurdu. Kırmızı sancak, yeşil sancak ve Ak sancak olarak üç bölüme ayrılan bu sancakları taşıyan askerlere sancaktar denirdi. Sancak Muhafızı Nedir: Sancaklara verilen kıymet o kadar önemli ve o kadar büyük anlamları temsil ederdi ki bu sancakları korumak için her bir sancağı koruyan muhafızlar olurdu işte sancağı koruyan bu askerler sancak muhafızları denirdi. Kırmızı Sancak Neyi Temsil Eder , ne ifade eder: Bu sancak kırmızı zemin üzerine üç beyaz hilal şeklinde hazırlanmıştı. Kırmızı renk, türk olmayı ve bütün Türkleri simge ederdi, üç hilal ise üç kıtayı topraklarına katmış ve buralarda hüküm süren Osmanlı Devletini simgelerdi. Yeşil sancak ne ifade ederdi: Zemindeki yeşil renk İslam'ı, Üzerindeki üç hilal üç kıtayı zapt eden Osmanlı'yı simgelerdi. Ak Sancak ne ifade eder: Ak Sancak peygamber Efendimiz(S.A.V)in kullandığı sancak olduğu için Türkler için çok değerliydi. İstiklal temsili olarak kullanılırdı ve Mehteran yürüyüşünde iki bayrağın arasında yürürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, halifeliğin kaldırılması biraz ertelenmiş bu süre zarfında halife ilan edilen Osmanlı Şehzadesi, Abdülmecit Han'a bir sancak verilerek bir süre daha varlık göstermesine izin verilmiştir. Bu hareket ile sancağın varlık gösterme alanında ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu gün Ordumuzun her kademesinde sancak kullanılmaktadır. Her alayın kendine özgü bir sancağı vardır. Alay komutanları devir teslim yaparken göreve yeni gelene, görevde olan komutanın sancağını teslim etmesi, sancağın de denli kıymeti olduğunu ve ne kadar büyük anlamlar ve alanlar kapsadığının bir ispatıdır. Sancak sadece manevi anlamda askeri ve orduyu temsil eden bir simge değildir aslında bu gün artık her okulun, her hastanenin, her firmanın kendine özgü bir sancağı mevcuttur. Bazen küçük işaret ve simgeler büyük anlamlarla donatılabilir ve büyük duygulara tercüman olabilir. Sanırım buna en iyi örnek madde olarak bakıldığın da birkaç renk ve desenlerden oluşan kumaş olarak görünen ama maneviyatta büyük anlamlar besleyen ve ifade eden sancaklardır. Sancak nedir, sancak neye denir, sancağın anlamı, Türk sancakları, sancağın önemi, sancak ne ifade eder, sancağın tanımı gibi sorulara bu metinde bi nebze de olsa cevap verdik sanırım. Sancak en z bayrak kadar değerli namus ve şerefin simgesidir.

Türk Sancağı İmalatı alanında hizmet veren firmamız maneviyatına yakışır bir şekilde, her türlü Türk sancağı imal eden ve bunu adına yaraşır bir şekilde yapan firma profili çizer. Her türlü Türk Sancağı İmalatını son sistem ve teknolojilerle donatılmış imalathanelerinde istenen boyut ve ebatlarda üretmektedir. Dilediğiniz sayıda ki sancakları verdiğiniz zaman zarfında imal eden ve tam zamanın da teslim eden Ulus Bayrak, müşterileri mağdur etmekten kesinlikle kaçınır. Talep ettiğiniz sancakların asıl renk ve üzerindeki simgenin orijinaline göre, sıfır hata ve yanılma payı ile üretir.